فیلم

کل اخبار روز جاری: 46   |   کل اخبار استان : 46
پیام منتخب مردم-3

پیام منتخب مردم-3

روحانی:تامین امنیت با تقویت دموکراسی است

پیام منتخب مردم-2

پیام منتخب مردم-2

روحانی:ملت ایران شما پیروز اصلی انتخابات هستید/من حق همه مخالفان خود را به رسمیت می شناسم

پیام منتخب مردم-1

پیام منتخب مردم-1

روحانی:شما (مردم) زمانه را به جلو بردید

تهران-جشن پیروزی هواداران روحانی

تقاطع خیابان مطهری و ولیعصر/

تهران-جشن پیروزی هواداران روحانی

صدا